Kundservice


    •    att ge råd
    •    att komma med förslag och rekommendationer
    •    att vara artig och hövlig
    •    att instruera och vägleda kunder
    •    att framföra ditt ärende tydligt och exakt
    •    att hantera och svara på frågor effektivt
    •    att hantera klagomål

I en konkurrensrik affärsmiljö är det ofta de små sakerna som skiljer dig från dina konkurrenter. Följ med oss på en språklig resa för att utforska det språkbruk som behövs för att kunna ge en god kundservice.