Förhandlingar


    •    diplomatiska förhandlingar
    •    köpslående
    •    primära och sekundära steg i förhandlingar
    •    frågeteknik
    •    att hantera havererade förhandlingar
    •    att slutföra affärer

Förhandlingsteknik är en viktig pusselbit då det gäller att uppnå önskade resultat. Den minsta förändringen i ordval kan leda till de största resultaten i ditt företag.