Handledning


    •    handledning inför studentexamen
    •    stärkt självförtroende
    •    övningsprov
    •    läs – och hörförståelse
    •    grammatik

Förberedelse är halva jobbet och med denna tjänst erbjuder vi studenter möjlighet att förbereda sig inför studentexamen så grundligt som möjligt. Vi erbjuder också handledning för elever i andra stadier av utbildning.