Presentationer och föredrag


    •    inledning och avslutning
    •    strukturer och teknik
    •    visuella hjälpmedel
    •    berättarteknik
    •    kroppsspråk
    •    att bygga upp en rapport
    •    frågestunder

Vill du utveckla din förmåga och din teknik att hålla presentationer/föredrag? Då ska du boka en presentationskurs hos oss.