Digitalskrift


    •    sociala medier och sms
    •    ideér och tekniker för snabb respons via e-post
    •    egen e-post/ skriftlig kommunikation/LinkedIN profil

Digitalskrift är en aspekt av kommunikation på engelska som är lätt att förbise. Vi har en tendens att avsätta väldigt lite tid för denna viktiga förmåga inom kommunikation. På Coaching Language kan vi hjälpa dig med detta.