Engelska i sociala sammanhang


    •    småprat
    •    samtal under luncher och middagar
    •    samtals- och småpratsteknik
    •    artigt avbrytande
    •    att navigera mellan olika  samtalsämnen
    •    att fokusera på det positiva
    •    kommunikation inom olika kulturer

Socialkompetens är ett avgörande inslag i språkförmågan, och många har en tendens att dra sig för att delta i sociala sammanhang på ett främmande språk. Vi på Coaching Language tror att genom att fokusera på några få nyckelområden så kan du bemästra flera olika sociala sammanhang inom företagsvärlden. Vi tror att några av de viktigaste områden att utveckla är: affärsresor, konferensdeltagande, småprat (under resor/på mässor/ på restauranger) samt ett stärkt självförtroende.